Psykologens uddannelse

” Psykolog ” er en beskyttet titel. Man kan altså kun kalde sig psykolog, hvis man har uddannet sig psykolog ved et universitet eller anden højere uddannelse.

Autoriseret Psykolog

Retten til at kalde sig autoriseret psykolog opnås ved, at psykologen efter sin færdiggjorte universitetsuddannelse også har gennemført en supplerende praktisk efteruddannelse af mindst 2 års varighed.

Psykiatere

Psykologer forveksles til tider med psykiatere. De beskæftiger sig ofte med det samme arbejdsområde.

Både psykologer og psykiatere er universitetsuddannede. Psykologen har en grunduddannelse i almenpsykologi og psykiske lidelser, men psykiateren er læge med speciale i psykiatri, og det vil sige psykiske sygdomme. Som læge må psykiaterren ordinere medicinsk behandling – det må psykologen ikke. Ligesom psykologer arbejder nogle psykiatere med psykoterapi.

Psykoterapeuter

Psykologer forveksles også med psykoterapeuter. Titlen som psykoterapeut er ikke beskyttet og kan anvendes af såvel psykologer som psykiatere, der ikke er psykologer.

En uddannelse til psykoterapeut er ikke en universitetsuddannelse og foregår på private uddannelsessteder. Psykoterapeuter har typisk en kortere terapiuddannelse som supplement til en anden uddannelse.