Der er fortsat mulighed for nedenstående konsultations muligheder;

  • I klinikken
  • Online
  • Telefonkonsultation

Alle klientforløb håndteres  efter sundhedsstyrelsens retningslinjer af COVID – 19.

Retningslinjerne er baseret på tilgængelig information pr. 5 februar 2021 og vil blive opdateret løbende.