Krisepsykologi

Når vi bliver ramt på vores tryghed og sikkerhed, reagerer vi med alle mulige forskellige reaktioner.

Det er naturligt og helt normalt.

Der er ingen reaktioner, der er forkerte, for det vi oplever er ikke ” normalt ” for os.

Vi kan blive chokerede, ulykkelige og overvældede i en grad, hvor vi næsten ikke, eller overhovedet ikke, kan genkende os selv.

Det kan i sig selv opleves som et kæmpe tab af kontrol, og give en oplevelse af at føle sig alene, magtesløs og handlingslammet.

Vi kan have svært ved at give udtryk for, hvordan vi har det, fordi vi ikke selv kan forstå det. Dette kaos af følelser og reaktioner kan være svært at dele, med selv sine allernærmeste.

Det kan derfor være en stor lettelse, at dele og tale med en person, der er helt neutral og kan hjælpe dig med at sætte ord på, og få skabt orden på det kaos, der fylder det hele. Du vil lære at blive fortrolig med alle dine modsat rettede følelser, og kunne rumme dig selv.

Hvis du henvender dig til din læge, har du mulighed for at få en tilskudsberettiget henvisning til psykolog. ( tilskud ydes kun til psykologer med ydernummer ).

Du skal tilhøre en af flg. grupper/personkredse, for at kunne få en henvisning med tilskud:

 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. trafik- og ulykkesofre.
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 5. pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. pårørende ved dødsfald.
 7. personer, der har forsøgt selvmord.
 8. kvinder, der som følge af misdannelser eller lign. ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. personer, der inden det fyldte 18 år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. personer med let til moderat depression.
 11. personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år.

Det er dog lægens vurdering, der afgør og skønner, om du befinder dig i en krise, som er udløst af det, som du har været udsat for.

Hvis du ikke kan komme ind under en af disse grupper, kan du komme som selvbetaler.

Mange mennesker har i dag en sundhedsforsikring, som dækker særlige former for kriseterapi.